Język angielski dla młodzieży.

Pre-teens – Szkoła podstawowa / klasy 6-8

Zajęcia dla klas 6-8 szkoły podstawowej odbywają się 2 razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia prowadzą: lektor polski, który skupia się na strukturach gramatyczno-leksykalnych oraz native speaker, który pracuje nad rozwijaniem praktycznych umiejętności językowych.

Kurs ósmoklasisty

Kurs dla uczniów ósmej klasy ma celu przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu dla ósmoklasisty z języka angielskiego.

Kurs maturalny – poziom rozszerzony – poziom podstawowy

Kurs dla przyszłych maturzystów chcących zdawać maturę rozszerzoną z języka angielskiego. Skoncentrowany jest na strategiach egzaminacyjnych, tak by właściwie rozwinąć odpowiednie umiejętności z języka angielskiego.

Teens – Szkoła średnia, szkoła wyższa

Celem kursu jest kształcenie biegłości językowej w obszarze ogólnego języka angielskiego na określonym poziomie. Roczny kurs zakłada realizację jednego poziomu, a kursant kontynuujący naukę w kolejnych latach ma możliwość ciągłego i systematycznego podwyższania swojego poziomu kompetencji językowej do etapu, kiedy staje się biegłym użytkownikiem języka angielskiego.

FCE, CAE, CPE – Grupy certyfikatowe

Na zajęciach utrwalamy słownictwo, zagadnienia gramatyczne, pracę z tekstem, pisanie i słuchanie. Kursy obejmują także szereg zadań komunikacyjnych typu budowanie wypowiedzi oraz prowadzenie dyskusji na określony temat. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych native speakerów.