Kursy języka angielskiego dla dorosłych.

Kurs Elementary – początkujący

Jest to kurs ogólny. Rozwijający umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających jak i kontynuujących naukę języka angielskiego.

Kurs Intermediate – średniozaawansowany

Prowadzone przez nas całoroczne kursy języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B1 – średniozaawansowanym nastawione na równoczesny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj.: mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego i gramatyki.

Kurs Upper-Intermediate – zaawansowany

Celem jest kształcenie znajomości języka angielskiego, opanowanie umiejętności rozumienia, aktywnego używania języka w sytuacjach życiowych i zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu. Nauka odbywa się w dogodnych godzinach, aby umożliwić pogodzenie obowiązków zawodowych z udziałem w kursie językowym.

Konwersacje językowe dla dorosłych

To idealny kurs, jeśli chcesz mówić płynnie po angielsku, zyskać większą pewność w posługiwaniu się językiem, potrzebujesz stałego kontaktu z językiem, masz za sobą etap systematycznej nauki angielskiego, ale wciąż słabo mówisz, masz dłuższą przerwę w używaniu języka.

Kursy biznesowe dla firm

To rozwijający kurs języka angielskiego, swobodne porozumiewasz się z użytkownikami tego języka, zwłaszcza w podstawowych sprawach,  uczysz się, jak sprawnie i bezstresowo komunikować się, uczysz się nowego słownictwa oraz struktur gramatycznych. Mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.

Kursy indywidualne

Kursy przeznaczone dla Słuchaczy, którzy wolą uczyć się osobiście z lektorem i potrzebują indywidualnego programu nauczania stworzonego pod ich potrzeby.