Kursy dostępne w Kielcach, Bilczy.

Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i CPE

Kursy egzaminacyjne przygotowują kursantów do zdawania – uznawanych na całym świecie przez tysiące pracodawców, uniwersytetów i organów państwowych- egzaminów językowych Cambridge ESOL: First Certificate in English, Certificate in Advanced English i Certificate of Proficiency in English (FCE, CAE i CPE).

Na zajęciach będziemy utrwalać słownictwo, zagadnienia gramatyczne, pracę z tekstem, pisanie i słuchanie. Kursy obejmują także szereg zadań komunikacyjnych typu budowanie wypowiedzi oraz prowadzenie dyskusji na określony temat.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Native Speakerów. W trakcie kursu Słuchacze zapoznają się z formą i wymogami czasowymi egzaminu, a przed finalną decyzją o podejściu do egzaminu, piszą egzamin próbny (mock test), aby sprawdzić, czy osiągnęli dostateczny poziom znajomości języka.

Poziomy kompetencji językowych

I. B2.2 – FCE, First Certificate in English
II. C1 – CAE, Certificate in Advanced English
III. C2 – CPE, Certificate of Proficiency in English

Zapewniamy

 • Test kwalifikacyjny – dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy do Gareth’s School.
 • Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych.
 • W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy 124 godziny zajęć tylko z native speaker.
 • Oprócz wykwalifikowanych nauczycieli z Polski, zapewniamy w roku szkolnym native speakerów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, RPA, Indonezji i USA.
 • Egzamin próbny – w I semestrze.
 • Rejestracja na egzaminy – First Certificate in English, Certificate in Advanced English i Certificate of Proficiency in English (FCE, CAE i CPE).
 • Program realizowany w języku angielskim.
 • Poznawanie kultury angielskiej.
 • Ciekawe wydarzenia: Halloween, Christmas, Easter itd.
 • Raporty o postępach w nauce – na zakończenie I oraz II semestru.
 • Certyfikat ukończenia kursu.
 • Aktywną współpracę z rodzicami.
 • Miłą i życzliwą atmosferę.
 • Dla uczniów z Kielc – świetną lokalizację w centrum przy ul. Zagórskiej 10 lokal 3.

Rabat 5% za kontynuację, oraz 5% dla drugiego członka tej samej rodziny.

Wstępny harmonogram zajęć 2023/2024

Dla oddziału w Kielcach

GRUPYDNIGODZINY SPOTKAŃILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2023/24
FCE 11PN-ŚR16:30-18:00124 GODZ. LEKCYJNE
FCE 12WT-CZ18:15-19:45124 GODZ. LEKCYJNE
FCE 13ŚR-PT18:15-19:45124 GODZ. LEKCYJNE
CAE 11WT-CZ16:30-18:00124 GODZ. LEKCYJNE
CAE 12PN-ŚR18:15-19:45124 GODZ. LEKCYJNE
CPE 11WT-CZ18:15-19:45124 GODZ. LEKCYJNE

Dla oddziału w Bilczy

GRUPYDNIGODZINY SPOTKAŃILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2023/24
FCE/BWT-CZ16:15-17:45124 GODZ. LEKCYJNE
CAE/BPN-CZ18:00-19:30124 GODZ. LEKCYJNE

Zajęcia w grupach egzaminacyjnych są prowadzone wyłącznie przez Native Speakerów. W roku szkolnym 2023/2024 przez Native Speakerów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, RPA i USA.

Charakterystyka egzaminów językowych Cambridge ESOL


Cambridge English

First (FCE) i First for Schools (FCEfS)

Egzamin Cambridge English: First (FCE) wcześniej znany jako First Certificate in English (FCE) to wciąż jeden z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (B2), według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat z egzaminu FCE jest ważny bezterminowo.

FCE jest dowodem na znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym by pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku. W Polsce honorowany jest m.in. przez:

 • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Na całym świecie honorują go:

 • pracodawcy z sektora handlowego i przemysłowego
 • wybrane uniwersytety i instytucje edukacyjne.

Egzamin Cambridge English: First for Schools (FCEfS) to egzamin na takim samym poziomie, co Cambridge English: First (FCE), na podstawie którego otrzymuje się taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w Cambridge English: First for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Aby zdać egzamin FCE/FCE for Schools, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.

Struktura egzaminu

Od stycznia 2015 roku egzamin FCE składa się z czterech części, trwających łącznie 3 godziny 29 minut.

W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym niż część pisemna dniu.

FCE / FCE f SReading and Use of EnglishWritingListeningSpeaking
Czas trwania1 godz. 15 min1 godz. 20 min40 min14 min
Punkty (% z całości)40 %20 %20 %20 %

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z siedmiu części; zawiera 52 pytania.

Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru np. przeczytanego tekstu

Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych

Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie wyrazów

Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru

Część 6 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi

Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Części ach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:

Część 1 – zadanie obowiązkowe (140-190 słów)

Część 2 – kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części; zawiera 30 pytań:

Część 1 (8 pytań) – test wielokrotnego wyboru

Część 2 (10 pytań) – uzupełnianie zdań

Część 3 (5 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Część 4 (7 pytań) – test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów

Paper 4: Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.

Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć

Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą

Część 4 (4 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Od stycznia 2015 roku, w związku z wprowadzeniem nowej skali punktów przez Cambridge English Language Assessment, skala ocen z egzaminu FCE wygląda następująco:

Skala punktów Cambridge EnglishOcenaPoziom CEFR*
180–190Grade AC1
173–179Grade BB2
160–172Grade CB2
140–159Level B1B1
Mniej niż 140FailEgzamin niezdany
 • CEFR = Common European Framework of Reference
  (skala poziomów Rady Europy)

Jak się przygotować?

Przykładowe testy FCE są dostępne na stronie internetowej:

www.cambridgeenglish.org/exams/first/exam-update-for-2015/whats-in-the-exam/

Cambridge English

Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) wcześniej znany jako Certificate in Advanced English. Poświadcza on, że znajomość języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Certyfikat z egzaminu CAE jest ważny bezterminowo.

Osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji, na jakie napotykają się w życiu. Egzamin testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. W Polsce honorowany jest m.in. przez:

 • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Ponadto na całym świecie egzamin przydatny jest:

 • podczas rekrutacji na uczelnie brytyjskie
 • w uzyskaniu dodatkowych punktów UCAS Tariff
 • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
 • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii

Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego

Struktura egzaminu

Od stycznia 2015 roku egzamin CAE składa się z czterech części, trwających łącznie 3 godziny 55 minut.

W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym niż część pisemna dniu.

CAEReading and Use of EnglishWritingListeningSpeaking
Czas trwania1 godz. 30 min1 godz. 30 min40 min15 min
Punkty(% z całości)40 %20 %20 %20 %

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z ośmiu części; zawiera 56 pytań.

Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu

Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych

Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie wyrazów

Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru

Część 6 (4 pytania) – Cztery krótkie teksty z testem wielokrotnego wyboru

Część 7 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi

Część 8 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 i 8 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

Część 1 – zadanie obowiązkowe (220-260 słów)

Część 2 – kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części; zawiera 30 pytań:

Część 1 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru

Część 2 (8 pytań) – uzupełnianie zdań

Część 3 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru

Część 4 (10 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów

Paper 4: Speaking

Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.

Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata plus 30-sekundowa odpowiedź drugiego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć

Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą

Część 4 (5 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Od stycznia 2015 roku, w związku z wprowadzeniem nowej skali punktów przez Cambridge English Language Assessment, skala ocen z egzaminu CAE wygląda następująco:

Skala punktów Cambridge EnglishOcenaPoziom CEFR*
200-210Grade AC2
193-199Grade BC1
180-192Grade CC1
160-179Level B2B2
Mniej niż 160FailEgzamin niezdany
 • CEFR = Common European Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

 Jak się przygotować?

Przykładowe testy CAE są dostępne na stronie internetowej:

www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/exam-update-for-2015/whats-in-the-exam/

Cambridge English

Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English: Proficiency wcześniej znany jako Certificate of Proficiency in English jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego. Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

Przygotowanie do CPE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

W Polsce CPE honorowany jest przez:

 • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez pracowników.

CPE jest także szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie. Spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Struktura egzaminu

Od stycznia 2014 roku egzamin CPE składa się z czterech części, trwających łącznie 3 godziny 56 minut.

CPEReading and Use of EnglishWritingListeningSpeaking
Czas trwania1 godz. 30 min1 godz. 30 min40 min16 min
Punkty(% z całości)40 %20 %20 %20 %

W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym niż część pisemna dniu.

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z siedmiu części; zawiera 53 pytania

Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu

Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych

Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie wyrazów

Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru

Część 6 (7 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi

Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7  otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

Część 1 – zadanie obowiązkowe (240-280 słów)

Część 2 – kandydat musi napisać tekst (280-320 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części; zawiera 30 pytań:

Część 1 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru

Część 2 (8 pytań) – uzupełnianie zdań

Część 3 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru

Część 4 (10 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów

Paper 4: Speaking

Egzamin ustny (16 minut) składa się z trzech części:

Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.

Część 2 (4 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą

Część 4 (10 minut) – dłuższa wypowiedź ustna połączona z dyskusją z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów Cambridge EnglishOcenaPoziom CEFR*
220-230Grade AC2
213-219Grade BC2
200-212Grade CC2
180-199Level B2C1
Mniej niż 180FailEgzamin niezdany
 • CEFR = Common European Framework of Reference
  (skala poziomów Rady Europy)

Jak się przygotować?

Przykładowe testy CPE są dostępne na stronie internetowej:

www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/how-to-prepare/

Skorzystaj z rabatu

Kontynuujesz naukę w Gareth’s School?
A może Twoje rodzeństwo przyłącza się do nauki angielskiego?
Skorzystaj z RABATU 5% za kontynuacje nauki oraz RABATU 5% dla drugiego członka rodziny.

Zapisz się na zajęcia

wybierz swoje miasto

Kielce

Bilcza

Potrzebujesz więcej informacji.
Zapraszamy do kontaktu.

Ucz się języka kiedy chcesz i gdzie chcesz za pomocą profesjonalnych kursów.

Zadzwoń 792 492 555

Wyślij zapytanie

 

Powrót do oferty

 

Zainteresowany?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 792 492 555

 

Native speaker w każdej grupie!

Ucz się praktycznie i efektywnie

 

Kalendarz roku szkolnego
Wszystko w jednym miejscu.

Podgląd kalendarza

 

Polub nas na FB
Bądź na bieżąco.