W sobotę 21-szgo maja przeprowadzimy egzaminy ustne dla pozostałych grup które nie brały udziału w egzaminie w dniach 10-11 maja.

Egzamin ustny jest dla grup od Kids 1 do Teens 4. Odbywał się będzie w siedzibie głównej w Kielcach przy ul. Zagórskiej 10/3, w godzinach od 9.00 do 13.30. Szczegółowy harmonogram egzaminu w biurze szkoły.