Kurs przygotowujący do matury rozszerzonej


W tym roku szkolnym 2019/2020 przygotowaliśmy nową ofertę dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne i będą prowadzone wyłącznie przez native speakera. Zdecydowanym atutem kursu jest, że prowadzący zajęcia to wykwalifikowany nauczyciel, Amerykanin Joshua Kingdom, który posiada uprawnienia egzaminatora języka angielskiego wydane przez Ministerstwo Oświaty w Polsce. Ponadto jest czynnym egzaminatorem i nauczycielem uczącym w klasach maturalnych. Jest to o tyle ważne, gdyż o pozytywnym wyniku egzaminu decyduje nie tylko znajomość języka na odpowiednim poziomie, ale również dobre opanowanie samego formatu egzaminu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Kursy skierowane są do różnych grup słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić wiedzę z zakresu języka angielskiego, lub uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności z języka angielskiego niezbędne do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Zapoznamy Was ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. Zajęcia będą mieć formę bardzo intensywnej nauki, co równoznaczne jest z osiągnięciem bardzo dobrych wyników.

Podczas każdych zajęć poznacie określony blok tematyczny. Wiedzę będziecie powtarzać i utrwalać podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych.

Zapewniamy:

 1. Test kwalifikacyjny (dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy do Gareth’s School).
 2. Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych.
 3. W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy 104 godzin zajęć dydaktycznych z native speakerem.
 4. Program realizowany w języku angielskim.
 5. Poznawanie kultury angielskiej przez gry i zabawy.
 6. Raporty o postępach w nauce (na zakończenie kursu).
 7. Certyfikat ukończenia kursu.
 8. Świetną lokalizację, centrum Kielc, od września uczniowie w Kielcach rozpoczną naukę w nowo wybudowanej siedzibie szkoły przy ul. Zagórskiej 10
 9. Aktywną współpracę z rodzicami.
 10. Miłą i życzliwą atmosferę.
 11. Rabat 5% za kontynuacje, oraz 5% dla drugiego członka tej samej rodziny.

Przykładowy harmonogram zajęć:

 

GRUPA DNI GODZINY SPOTKAŃ ILOŚĆ GODZ
MATURA ROZSZERZONA  WT-PT 16:30-18:00/18:15-19:45 104

 

Szukaj na stronie: