Kursy przygotowujące do matury

Kursy skierowane są do różnych grup słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia mogą uczęszczać także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności z języka angielskiego niezbędne do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Zapoznamy Was ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. Zajęcia będą mieć formę bardzo intensywnej nauki, co równoznaczne jest z osiągnięciem bardzo dobrych wyników.

Podczas każdych zajęć poznacie określony blok tematyczny. Wiedzę będziecie powtarzać i utrwalać podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych.

Na zajęciach wykorzystywane będą między innymi repetytoria maturalne, podręczniki i opracowania własne oraz znanych wydawnictw, jak również autentyczne materiały wykorzystywane podczas egzaminu maturalnego.

 Zapewniamy:

  1. Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych.
  2. 104 godziny z lektorem, w tym native speaker (matura rozszerzona).
  3. Program realizowany w języku angielskim.
  4. Poznawanie kultury angielskiej.
  5. Miłą i życzliwą atmosferę.
  6. Raporty o postępach w nauce.
  7. Certyfikat ukończenia kursu.
  8. Świetną lokalizację w centrum Kielc.

Harmonogram zajęć:

zapraszamy osoby chętne, utworzymy dla Was grupę.

Są one prowadzone przez doświadczonych lektorów, a na poziomie rozszerzonym również przez neative speaker.

Szukaj na stronie: