Elementary school students

 Uczniowie szkoły podstawowej

Sposób nauczania dzieci różni się od nauczania najmłodszych. W klasie 2 i 3 dzieci coraz częściej cieszą się z możliwości zdobywania nowych umiejętności, myślą logicznie i abstrakcyjnie. Rozwijają trwałość pamięci poprzez stosowanie strategii zapamiętywania, stają się też coraz bardziej samodzielne i niezależne, potrafią ocenić własne umiejętności i postępy.

W klasach 4 – 6 uczniowie stanowią bardziej jednolitą grupę. Niektórzy uczniowie charakteryzują się jeszcze pamięcią mechaniczną i myśleniem konkretnym, u innych zaczyna dominować już pamięć logiczna oraz myślenie abstrakcyjne. Oznacza to, że w procesie nauczania języka obcego obok nauczania multisensorycznego, należy wprowadzać nauczanie systematyczne polegające na stosowaniu regularnych zadań dydaktycznych. Proces ten musi przebiegać jednak stopniowo i adekwatnie do możliwości uczniów.

Jako że rozwój dzieci jest bardzo dynamiczny, ważne jest by Twoje dziecko uczyło się w gronie rówieśników, będących na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego.

Tę ofertę kierujemy do uczniów szkoły podstawowej, 2-7 klasa.DZIECI

Dzieci z klas 2,3 oraz 4 szkoły podstawowej mają zajęcia się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne na 4 poziomach.

 

Zapewniamy:

 1. Test kwalifikacyjny (dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy do Gareth’s School).
 2. Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych.
 3. W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy 62 godziny zajęć dydaktycznych z lektorem, w tym native speaker.
 4. Program realizowany w języku angielskim.
 5. Poznawanie kultury angielskiej przez gry i zabawy.
 6. Ciekawe wydarzenia: Halloween, Christmas, Easter itd.
 7. Egzamin ustny (w II semestrze)
 8. Raporty o postępach w nauce (na zakończenie I oraz II semestru).
 9. Certyfikat ukończenia kursu.
 10. Świetną lokalizację, centrum Kielc.
 11. Aktywną współpracę z rodzicami.
 12. Miłą i życzliwą atmosferę.
 13. Rabat 5% za kontynuacje, oraz 5% dla drugiego członka tej samej rodziny.

Przykładowy harmonogram zajęć na rok szkolny 2018/2019:

GRUPA DNI GODZINY SPOT.
ILOŚĆ GODZ.
KIDS 11 ŚR 14:45-16:15 62
KIDS 12 CZW 16:30-18:00 62
KIDS 13 PT 16:30-18:00 62 
       
KIDS 21 PN 16:30-18:00 62
KIDS 22 WT 16:30-18:00 62
KIDS 23 ŚR 16:30-18:00 62
       
KIDS 31 PN 16.30-18.00 62
KIDS 32 WT 16:30-18:00 62
KIDS 33 ŚR 16:30-18:00 62
KIDS 34 CZW 16:30-18:00 62
       
KIDS 41 PN 16:30-18:00 62
KIDS 42 CZW 16:30-18:00 62
       

Dzieci z klas 5, 6 i 7 szkoły podstawowej mają zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne na 3 poziomach.

Zapewniamy:

 1. Test kwalifikacyjny (dla uczniów, którzy jeszcze nie uczęszczali na kursy do Gareth’s School).
 2. Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych.
 3. W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy 124 godzin zajęć dydaktycznych z lektorem, w tym native speaker.
 4. Program realizowany w języku angielskim.
 5. Poznawanie kultury angielskiej przez gry i zabawy.
 6. Ciekawe wydarzenia: Halloween, Christmas, Easter itd.
 7. Egzamin ustny (w II semestrze)
 8. Raporty o postępach w nauce (na zakończenie I oraz II semestru).
 9. Certyfikat ukończenia kursu.
 10. Świetną lokalizację, centrum Kielc.
 11. Aktywną współpracę z rodzicami.
 12. Miłą i życzliwą atmosferę.
 13. Rabat 5% za kontynuacje, oraz 5% dla drugiego członka tej samej rodziny.

Przykładowy harmonogram zajęć na rok szkolny 2018/2019:

GRUPA DNI GODZINY SPOT.  ILOŚĆ GODZ.
KIDS 51 WT-CZW 18:15-19:45 124
KIDS 52 ŚR-PT 16:30-18:00 124
       
KIDS 61 ŚR-PT 16:30-18:00 124
       
KIDS 71 WT-CZW 16:30-18:00 124

 

Dzieci uczą się pod czujnym okiem wykwalifikowanych lektorów, w tym native speakerów, którzy posiadają merytoryczną wiedzę i przygotowanie pedagogiczne z języka angielskiego.

Szukaj na stronie: