IN, ON, UNDER – PRZYIMKI MIEJSCA NA WESOŁO :)

Opublikowane dnia: 17 - kwietnia - 2018

Przyimki miejsca są niezwykle ważnym zagadnieniem w gramatyce – ich znajomość jest jednym z fundamentów, na których oprzemy naszą znajomość języka angielskiego.  „In”, „on”, „under” ? Dla grupy K42 nie był to żaden problem! Zobaczcie jak uczniowie wraz z Panią Asią poznawali i powtarzali przyimki miejsca a potem  zapraszamy na krótką powtórkę!

POWTÓRKA!
 
Prepositions of place (przyimki miejsca) opisują, gdzie coś lub ktoś się znajduje. Zaliczamy do nich:
 
Przyimek on – na
on the floor – na podłodze
on an island – na wyspie
 
Przyimek at – na, przy, w
at the post office – na poczcie
at the door – przy drzwiach, w drzwiach
at the office – w biurze
 
Przyimek in – w, w środku, na zewnątrz
in the building – w budynku
in a queue – w kolejce
 
Przyimek to – do – wskazuje cel i kierunek czynności
I’m going to the bank. – Idę do banku.
I have never been to Venice. – Nigdy nie byłam w Wenecji.
 
Przyimki under, below – pod
My cat is sleeping under the table. – Mój kot śpi pod stołem.
Unfortunately, the result of your test is below our expectations. – Niestety wynik twojego testu jest poniżej naszych oczekiwań.
 
Przyimki over, above – nad 
Hang this lamp over that table. – Powieś tę lampę nad stołem.
The temperature is going to rise to +2 above zero. – Temperatura wzrośnie do 2 stopni powyżej zera.Przyimek in front of – przed, naprzeciwko
Someone has parked their car in front of my gate! – Ktoś zaparkował samochód przed moją bramą.Przyimek behind – za, z tyłu
We have a wonderful garden behind our house. – Za domem mamy wspaniały ogród.

Przyimek between – między
I have to choose between my family and work. – Muszę wybrać pomiędzy rodziną a pracą.

Przyimek among – pośród, wśród
It’s good to be among friends. – Dobrze być wśród przyjaciół.

Przyimki next to, by, beside – obok
I would really like to sit beside you. – Bardzo chciałabym usiąść obok ciebie.

Przyimek against – o, w poprzek
It’s wonderful to feel your hand against my face. – Lubię dotyk twojej ręki na mojej twarzy.

Przyimek opposite – naprzeciwko
There is a beautiful park opposite the school. – Naprzeciwko szkoły jest piękny park.

Przyimek near – niedaleko
Is there a bus stop near here? – Czy jest tu niedaleko przystanek autobusowy?

Przyimek round, around – wokół, dookoła
The Earth revolves round the sun. – Ziemia kręci się wokół Słońca.

Przyimek inside – wewnątrz
Come in, it’s warm inside. – Wejdź, wewnątrz jest ciepło.

Przyimek outside – na zewnątrz
I have to take the dog for a walk, even though it’s so cold outside. – Muszę wyprowadzić psa na spacer, mimo że na zewnątrz jest tak zimno.

Kategorie: Bez kategorii

Szukaj na stronie: